O nas
O nas
O nas
ambnew
Goethe institut
daad
fmabigger
wbs

Ambasada Niemiec

Republika Federalna Niemiec jest reprezentowana w Polsce przez Ambasadę Niemiec w Warszawie oraz Konsulaty Generalne Niemiec we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Opolu. Ambasada aktywnie działa na rzecz wzmacniania relacji polsko-niemieckich. 

Ostatnie ważne kampanie i projekty zorganizowane z inicjatywy Ambasady Niemiec w Warszawie:

Ogrody Polsko-Niemieckie

Projekt zainicjowany w 2016 roku przez Miasto Stołeczne Warszawę, Ambasadę Niemiec oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki zaangażowaniu partnerów w latach 2017-2019 zrewitalizowano obszar zieleni w parku im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. W wyniku nawiązania do kultur ogrodowych Polski i Niemiec powstał symbol, który stał się trwałym elementem warszawskiego krajobrazu parkowego.

Więcej o inicjatywie: ogrody-polsko-niemieckie.pl

Kampania Wolność-Freiheit

Kampania została zrealizowana w 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywa wspierana była przez działania w mediach społecznościowych, życzenia w prasie codziennej i akcję plakatową na warszawskich przystankach.

Więcej o inicjatywie: najlepszegopolsko.de 

Kampania Wspólnie-Zusammen 

Kampania realizowana na Instagramie w 2019 roku przedstawiająca stosunki polsko-niemieckie. Stosunki te ukazane zostały jako historia dwojga bohaterów: Kasi i Larsa. Para, podróżując po Polsce, odwiedza miejsca znaczące dla historii obu krajów i odkrywa nowe, łączące je elementy. Celem kampanii było podkreślenie, że więzi Polaków i Niemców to nie tylko wielkie słowa i wielkie idee, ale przede wszystkim prawdziwe życie i realni ludzie.

Przez Warszawę ku wolności. 30 lat później.

W 30. rocznicę wydarzeń z 13 września Fundacja Konrada Adenauera, Ambasada Niemiec, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz PROM Kultury Saskiej Kępy zorganizowały pokaz filmu dokumentalnego „Żegnaj DDR” oraz na debatę z uczestnikami wydarzeń tamtego okresu. Spotkaniu towarzyszyła polsko-niemiecka wystawa „Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze”.

Goethe-Institut

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Działa na całym świecie promując język niemiecki oraz wspierając międzynarodową współpracę kulturalną poprzez organizację i uczestnictwo w ważnych wydarzeniach takich jak wystawy, festiwale filmu, tańca, muzyki, teatru czy literatury. Goethe-Institut wyznacza uznane na całym świecie standardy nauczania języka niemieckiego, prowadzi kursy językowe, opracowuje materiały dydaktyczne, szkoli nauczycieli oraz uczestniczy w badaniach naukowych i inicjatywach z zakresu polityki językowej.

Biblioteki i centra informacyjne, fora dyskusyjne, szeroka gama publikacji drukowanych, audio i wideo oraz specjalny program dla odwiedzających Niemcy przekazują aktualny obraz Niemiec i wspierają międzynarodowy dyskurs na temat kluczowych zagadnień coraz bardziej zglobalizowanego społeczeństwa.

W Polsce działają dwa Instytuty: w Krakowie oraz Warszawie www.goethe.de/polska. We wrześniu 2020 Goethe-Institut w Warszawie będzie obchodził trzydziestolecie swojej działalności.

Aktualne projekty Instytutu to instalacja multimedialna „Das Kabinett/ Gabinet ”, cykl poświęcony Bauhausowi, cykl rozmów online „Wolne niedziele” oraz projekt z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej „Znikający mur”.

Oba Instytuty wspierają polskie szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego, m.in. w ramach projektów „Schulen Partner der Zukunft” (Szkoły: Partnerzy Przyszłości) lub „Deutsch Plus”. Dodatkowo Goethe-Institut w Krakowie wspiera nauczanie języka niemieckiego na obszarach mniejszości niemieckiej.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

DAAD, czyli Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest jedną z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. 

DAAD angażuje się w proces umiędzynarodowienia niemieckich uczelni, reformowanie systemów oświaty w państwach rozwijających się, a także wspieranie rozwoju germanistyki i promocję języka niemieckiego zagranicą. Ponadto DAAD realizuje liczne projekty wspierające polsko-niemiecką współpracę akademicką. 

Informacje o działalności organizacji oraz na temat stypendiów i działalności DAAD w Polsce można znaleźć tutaj:  www.daad.pl 

W Polsce DAAD reprezentowane jest przez Przedstawicielstwo w Warszawie oraz sieć lektorów na wyższych uczelniach.

Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawnie

Polska placówka jest jedną z ponad 140 szkół niemieckich za granicą. W 2018 roku obchodziła swoje 40-lecie. 

Willy-Brandt-Schule (WBS) jest jedyną szkołą w Polsce, która oferuje kształcenie według niemieckiego systemu nauczania. Jej celem jest międzynarodowe porozumienie na bazie języka niemieckiego. Duża waga przykładana jest do rozwijania samodzielnej i kreatywnej nauki.

Poprzez wycieczki, wizyty w muzeach i wyjścia do teatru, uczniowie mają okazję poznać kulturę, historię i przyrodę. W ramach zajęć organizowane są również spotkania autorskie. Co roku uczniowie siódmej klasy biorą udział w wymianie z gimnazjum w Soest, natomiast młodzież starszych klas ma możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA)

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA) wspiera i nadzoruje pracę szkół za granicą. Programem i wsparciem finansowym ZfA objętych jest niemal 1200 szkół na całym świecie, a pomoc pod względem organizacyjnym, pedagogicznym oraz finansowym otrzymuje blisko 2000 niemieckich nauczycieli.

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą jest organizatorem najbardziej prestiżowego na świecie egzaminu z języka niemieckiego – Deutsches Sprachdiplom (DSD II). Egzamin ten potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (według Rady Europy) i wraz z polską maturą otwiera drogę do studiowania na wszystkich niemieckich uczelniach.

Konsultanci i doradcy ZfA z Wrocławia i Warszawy opiekują się blisko setką szkół w Polsce.