Informacja o ochronie danych osobowych

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administratorem odpowiedzialnym za stronę internetową, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) i innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://jezyktwojejpasji.pl/ jest Goethe-Institut e.V., Oskar-vonMiller-Ring 18, 80333 München/Monachium (Niemcy). W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Cookies lub przechowywanych danych użytkownika, prosimy o kontakt przez e- mail: datenschutz@goethe.de.

Dla uatrakcyjnienia sposobu prezentacji strony https://jezyktwojejpasji.pl/ oraz w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji na naszych stronach wykorzystujemy pliki Cookies. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, związanego z optymalizacją przedstawianej przez nas oferty. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na używanym przez Państwa urządzeniu końcowym.

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików Cookies
usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, a więc po jej zamknięciu (tzw. Cookies sesyjne). Inne pliki Cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie.

Czas przechowywania stałych plików Cookies możecie Państwo sprawdzić
w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te możecie Państwo dostosować tak, by otrzymywać na bieżąco informacje o zapisywaniu plików Cookies i każdorazowo móc decydować o ich akceptacji, bądź wykluczyć akceptację obsługi plików Cookies w określonych przypadkach lub generalnie. Poszczególne przeglądarki różnią się od siebie sposobem zarządzania plikami Cookies. Informacje na ten temat zamieszczone w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie możecie Państwo znaleźć informacje o tym, jak dokonać zmiany ustawień obsługi plików Cookies.

Brak akceptacji obsługi plików Cookies może skutkować ograniczeniem
funkcjonalności naszej strony internetowej.

2. ANALITYKA INTERNETOWA

a) Google (Universal) Analytics

Dla celów analitycznych niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów internetowych firmy Google Ireland Limited (www.google.pl). Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, związanego z optymalizacją przedstawianej przez nas oferty. Google (Universal) Analytics stosuje metody, umożliwiające analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, jak na przykład pliki Cookies. Zebrane automatycznie informacje na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej przekazywane z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tamże przechowywane. Poprzez aktywację mechanizmu anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej dany adres IP podlega skróceniu przed jego przekazaniem w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP przekazywany jest na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie następuje jego skrócenie. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics w postaci zanonimizowanej adres IP co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po ustaniu celu i zakończeniu korzystania przez nas z narzędzia Google Analytics zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google Ireland Limited jest spółką zarejestrowaną i działającą zgodnie
z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.pl).

W odniesieniu do przekazywania informacji na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i ich przechowywania tamże, spółka amerykańska Google LLC legitymuje się certyfikatem EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła należyty poziom ochrony danych zapewniany przez przedsiębiorstwa, certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności.

Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu zapisywanych w oparciu o pliki Cookies i związanych z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony danych (z adresem IP włącznie) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągając i instalując dodatek (tzw. wtyczkę) do przeglądarki, dostępny po kliknięciu poniższego łącza: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zamiennie w stosunku do powyższego dodatku mogą Państwo kliknąć

ten link, aby uniemożliwić na przyszłość śledzenie przez Google Analytics na niniejszej stronie internetowej. Wówczas na Państwa urządzeniu końcowym umieszczony zostanie plik opt-out cookie. Jeśli pliki cookie z Państwa przeglądarki zostaną usunięte, konieczne będzie ponowne kliknięcie powyższego łącza.

b) Google Tag Manager

W celu zarządzania usługami reklamy internetowej wykorzystujemy narzędzie Google Tag Manager. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z optymalną promocją rynkową naszego serwisu internetowego zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików Cookies ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia natomiast działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane.

Google Tag Manager stanowi usługę, oferowaną przez firmę Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.pl). W odniesieniu do przekazywania informacji na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i ich przechowywania tamże, spółka amerykańska Google LLC legitymuje się certyfikatem EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła należyty poziom ochrony danych zapewniany przez przedsiębiorstwa, certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności.

 

Jeśli na poziomie domeny lub plików Cookies została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów śledzących, zaimplementowanych za pośrednictwem narzędzia Google Tag Manager.

3. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

a) Linki zewnętrzne do serwisów Facebook i Instagram

Na naszej stronie internetowej znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku i Instagramie. Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388

b) Nasza obecność online w mediach społecznościowych

Nasza obecność w mediach i platformach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi osobami. W tych miejscach informujemy o naszych usługach

Podczas wizyty na naszych profilach w mediach społecznościowych Państwa
dane mogą był automatyczne zbierane i zapisywane w celach związanych z badaniem rynku oraz reklamą. Na podstawie tych danych tworzone z użyciem pseudonimów tzw. profile użytkowników. Mogą one być wykorzystywane np. w celu wyświetlania w ramach danej platformy lub poza nią reklam, odpowiadających prawdopodobnie Państwa zainteresowaniom. W tym celu na Państwa urządzeniu końcowym umieszczane są z reguły pliki cookies, zawierające informacje o zrachowaniach i zainteresowaniach odwiedzających stronę użytkowników. Służy to na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z optymalną prezentacją naszej oferty oraz efektywnej komunikacji z klientami i zainteresowanymi osobami. Jeśli zostaniecie Państwo poproszeniu przez operatora danej platformy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, np. za pomocą pola wyboru, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

c) Pixel Facebooka

Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Państwa w naszym serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy m.in. do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w serwisie, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, jak np. custom audience. Pixel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron w sposób anonimowy. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi o użytkownikach w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Informacje o działaniach Facebooka znajdują się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta użytkownika na Facebooku można zarządzać ustawieniami prywatności.

Jeśli wymienione powyżej serwisy społecznościowe posiadają swą główną
siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych, obowiązuje co następuje: W stosunku do Stanów Zjednoczonych Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Jest ona następstwem ustaleń, zawartych w EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności) Z aktualnymi certyfikatami wydanymi dla poszczególnych przedsiębiorstw można zapoznać się pod poniższym adresem: https://www.privacyshield.gov/list

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania Państwa
danych przez poszczególnych dostawców usług na ich stronach internetowych, jak również o możliwościach nawiązania kontaktu i przysługujących Państwu w tym kontekście prawach oraz możliwych ustawieniach celem zabezpieczenia sfery prywatności, w szczególności o możliwościach sprzeciwu (procedura opt-out) znajdą Państwo w dostępnych po kliknięciu poniższych łącz oświadczeniach poszczególnych dostawców o prowadzonej przez nich polityce prywatności. Jeżeli mimo to potrzebowaliby Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo kontaktować się z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Możliwość wniesienia sprzeciwu (procedura opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

4. DANE DOSTĘPOWE

Jako operator strony internetowej / dostawca strony, zbieramy dane dotyczące dostępu do strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu (patrz Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) i przechowujemy te dane jako „pliki dziennika serwera” na serwerze strony internetowej.
Rejestracja informacji odbywa się na podstawie następujących danych:
– Odwiedzona strona internetowa,
– Czas w momencie dostępu,
– Ilość danych przesłanych w bajtach,
– Źródło / odniesienie, z którego trafili Państwo na stronę,
– Używana przeglądarka,
– Używany system operacyjny,
– Używany adres IP.

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zabezpieczamy naszą stronę internetową poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, zmianą, rozpowszechnianiem lub dostępem do Państwa danych przez osoby niepowołane,

A/ PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA I MOŻLIWOŚCI KONTAKTOWANIA SIĘ

Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

na mocy art. 15 RODO prawo do uzyskania w określonym tam zakresie informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;

na mocy art. 16 RODO prawo żądania niezwłocznego sprostowania
dotyczących Państwa nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych;

na mocy art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia zebranych przez nas
dotyczących Państwa danych osobowych, o ile dalsze przetwarzanie
nie jest
konieczne:

do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;

do spełnienia zobowiązania prawnego;

ze względów interesu publicznego lub

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

na mocy art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych, jeśli:

kwestionują Państwo poprawność swoich danych;

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, zaś Państwo sprzeciwiają
się ich usunięciu;

nie potrzebujemy już danych, są one jednak potrzebne Państwu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

wnieśli Państwo sprzeciw na mocy 21 RODO wobec przetwarzania;

na mocy art. 20 RODO prawo żądania otrzymania udostępnionych nam przez
Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania przekazania
danych innym administratorom;

na mocy art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.
Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tym celu do organu nadzorczego
swojego zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy bądź też siedziby naszego
przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także uzyskiwania informacji oraz sprostowania, ograniczeń przetwarzania lub usuwania danych, jak również wycofania ewentualnie udzielonych zgód bądź sprzeciwu wobec określonego wykorzystywania danych jak również w odniesieniu do prawa do przenoszenia danych prosimy kontaktować się z naszym zakładowym inspektorem ochrony danych osobowych:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

datenschutz@goethe.de

B/ PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów w sposób wyjaśniony powyżej, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma miejsce dla celów marketingu bezpośredniego, możecie Państwo skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie służy innym celom, prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie w przypadku występowania powodów, wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do wniesieniu sprzeciwu Państwa
zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych ma miejsce dla
celów marketingu bezpośredniego. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

Informacja o ochronie danych osobowych

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administratorem odpowiedzialnym za stronę internetową, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) i innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://jezyktwojejpasji.pl/ jest Goethe-Institut e.V., Oskar-vonMiller-Ring 18, 80333 München/Monachium (Niemcy). W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Cookies lub przechowywanych danych użytkownika, prosimy o kontakt przez e- mail: datenschutz@goethe.de.

Dla uatrakcyjnienia sposobu prezentacji strony https://jezyktwojejpasji.pl/ oraz w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji na naszych stronach wykorzystujemy pliki Cookies. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, związanego z optymalizacją przedstawianej przez nas oferty. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na używanym przez Państwa urządzeniu końcowym.

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików Cookies usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, a więc po jej zamknięciu (tzw. Cookies sesyjne). Inne pliki Cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie.

Czas przechowywania stałych plików Cookies możecie Państwo sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te możecie Państwo dostosować tak, by otrzymywać na bieżąco informacje o zapisywaniu plików Cookies i każdorazowo móc decydować o ich akceptacji, bądź wykluczyć akceptację obsługi plików Cookies w określonych przypadkach lub generalnie. Poszczególne przeglądarki różnią się od siebie sposobem zarządzania plikami Cookies. Informacje na ten temat zamieszczone w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie możecie Państwo znaleźć informacje o tym, jak dokonać zmiany ustawień obsługi plików Cookies.

Brak akceptacji obsługi plików Cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

2. ANALITYKA INTERNETOWA

a) Google (Universal) Analytics

Dla celów analitycznych niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów internetowych firmy Google Ireland Limited (www.google.pl). Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, związanego z optymalizacją przedstawianej przez nas oferty. Google (Universal) Analytics stosuje metody, umożliwiające analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, jak na przykład pliki Cookies. Zebrane automatycznie informacje na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej przekazywane z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tamże przechowywane. Poprzez aktywację mechanizmu anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej dany adres IP podlega skróceniu przed jego przekazaniem w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP przekazywany jest na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie następuje jego skrócenie. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics w postaci zanonimizowanej adres IP co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po ustaniu celu i zakończeniu korzystania przez nas z narzędzia Google Analytics zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google Ireland Limited jest spółką zarejestrowaną i działającą zgodnie
z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.pl).

W odniesieniu do przekazywania informacji na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i ich przechowywania tamże, spółka amerykańska Google LLC legitymuje się certyfikatem EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła należyty poziom ochrony danych zapewniany przez przedsiębiorstwa, certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności.

Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu zapisywanych w oparciu o pliki Cookies i związanych z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony danych (z adresem IP włącznie) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągając i instalując dodatek (tzw. wtyczkę) do przeglądarki, dostępny po kliknięciu poniższego łącza: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zamiennie w stosunku do powyższego dodatku mogą Państwo kliknąć

ten link, aby uniemożliwić na przyszłość śledzenie przez Google Analytics na niniejszej stronie internetowej. Wówczas na Państwa urządzeniu końcowym umieszczony zostanie plik opt-out cookie. Jeśli pliki cookie z Państwa przeglądarki zostaną usunięte, konieczne będzie ponowne kliknięcie powyższego łącza.

b) Google Tag Manager

W celu zarządzania usługami reklamy internetowej wykorzystujemy narzędzie Google Tag Manager. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z optymalną promocją rynkową naszego serwisu internetowego zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików Cookies ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia natomiast działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane.

Google Tag Manager stanowi usługę, oferowaną przez firmę Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.pl). W odniesieniu do przekazywania informacji na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i ich przechowywania tamże, spółka amerykańska Google LLC legitymuje się certyfikatem EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła należyty poziom ochrony danych zapewniany przez przedsiębiorstwa, certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności.

Jeśli na poziomie domeny lub plików Cookies została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów śledzących, zaimplementowanych za pośrednictwem narzędzia Google Tag Manager.

3. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

a) Linki zewnętrzne do serwisów Facebook i Instagram

Na naszej stronie internetowej znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku i Instagramie. Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388

b) Nasza obecność online w mediach społecznościowych

Nasza obecność w mediach i platformach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi osobami. W tych miejscach informujemy o naszych usługach

Podczas wizyty na naszych profilach w mediach społecznościowych Państwa
dane mogą był automatyczne zbierane i zapisywane w celach związanych z badaniem rynku oraz reklamą. Na podstawie tych danych tworzone z użyciem pseudonimów tzw. profile użytkowników. Mogą one być wykorzystywane np. w celu wyświetlania w ramach danej platformy lub poza nią reklam, odpowiadających prawdopodobnie Państwa zainteresowaniom. W tym celu na Państwa urządzeniu końcowym umieszczane są z reguły pliki cookies, zawierające informacje o zrachowaniach i zainteresowaniach odwiedzających stronę użytkowników. Służy to na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z optymalną prezentacją naszej oferty oraz efektywnej komunikacji z klientami i zainteresowanymi osobami. Jeśli zostaniecie Państwo poproszeniu przez operatora danej platformy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, np. za pomocą pola wyboru, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

c) Pixel Facebooka

Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Państwa w naszym serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy m.in. do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w serwisie, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, jak np. custom audience. Pixel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron w sposób anonimowy. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi o użytkownikach w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Informacje o działaniach Facebooka znajdują się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta użytkownika na Facebooku można zarządzać ustawieniami prywatności.

Jeśli wymienione powyżej serwisy społecznościowe posiadają swą główną
siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych, obowiązuje co następuje: W stosunku do Stanów Zjednoczonych Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Jest ona następstwem ustaleń, zawartych w EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności) Z aktualnymi certyfikatami wydanymi dla poszczególnych przedsiębiorstw można zapoznać się pod poniższym adresem: https://www.privacyshield.gov/list

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania Państwa
danych przez poszczególnych dostawców usług na ich stronach internetowych, jak również o możliwościach nawiązania kontaktu i przysługujących Państwu w tym kontekście prawach oraz możliwych ustawieniach celem zabezpieczenia sfery prywatności, w szczególności o możliwościach sprzeciwu (procedura opt-out) znajdą Państwo w dostępnych po kliknięciu poniższych łącz oświadczeniach poszczególnych dostawców o prowadzonej przez nich polityce prywatności. Jeżeli mimo to potrzebowaliby Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo kontaktować się z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Możliwość wniesienia sprzeciwu (procedura opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

4. DANE DOSTĘPOWE

Jako operator strony internetowej / dostawca strony, zbieramy dane dotyczące dostępu do strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu (patrz Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) i przechowujemy te dane jako „pliki dziennika serwera” na serwerze strony internetowej.
Rejestracja informacji odbywa się na podstawie następujących danych:
– Odwiedzona strona internetowa,
– Czas w momencie dostępu,
– Ilość danych przesłanych w bajtach,
– Źródło / odniesienie, z którego trafili Państwo na stronę,
– Używana przeglądarka,
– Używany system operacyjny,
– Używany adres IP.

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zabezpieczamy naszą stronę internetową poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, zmianą, rozpowszechnianiem lub dostępem do Państwa danych przez osoby niepowołane,

A/ PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA I MOŻLIWOŚCI KONTAKTOWANIA SIĘ

Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

na mocy art. 15 RODO prawo do uzyskania w określonym tam zakresie informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;

na mocy art. 16 RODO prawo żądania niezwłocznego sprostowania
dotyczących Państwa nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych;

na mocy art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia zebranych przez nas
dotyczących Państwa danych osobowych, o ile dalsze przetwarzanie
nie jest
konieczne:

do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;

do spełnienia zobowiązania prawnego;

ze względów interesu publicznego lub

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

na mocy art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych, jeśli:

kwestionują Państwo poprawność swoich danych;

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, zaś Państwo sprzeciwiają
się ich usunięciu;

nie potrzebujemy już danych, są one jednak potrzebne Państwu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

wnieśli Państwo sprzeciw na mocy 21 RODO wobec przetwarzania;

na mocy art. 20 RODO prawo żądania otrzymania udostępnionych nam przez
Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania przekazania
danych innym administratorom;

na mocy art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.
Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tym celu do organu nadzorczego
swojego zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy bądź też siedziby naszego
przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także uzyskiwania informacji oraz sprostowania, ograniczeń przetwarzania lub usuwania danych, jak również wycofania ewentualnie udzielonych zgód bądź sprzeciwu wobec określonego wykorzystywania danych jak również w odniesieniu do prawa do przenoszenia danych prosimy kontaktować się z naszym zakładowym inspektorem ochrony danych osobowych:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

datenschutz@goethe.de

B/ PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów w sposób wyjaśniony powyżej, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma miejsce dla celów marketingu bezpośredniego, możecie Państwo skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie służy innym celom, prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie w przypadku występowania powodów, wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do wniesieniu sprzeciwu Państwa
zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych ma miejsce dla
celów marketingu bezpośredniego. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.